Zorgcoöperatie Lifetime

 • Begeleiding tijdens werk
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo

Beschrijving

Het aanbod van de maatwerkvoorziening(en)

Zorgcoöperatie Lifetime is er voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met: (complexe) psychiatrische problematiek. Enkele specialisaties van onze leden zijn: Autisme en aanverwante stoornissen, (licht) Verstandelijke beperking, Persoonlijkheidsproblematiek, Verslavingsproblematiek, Psychosociale en maatschappelijke problemen, Tienermoeders, Zorgwekkende zorgmijders, Multi-problem gezinnen.

Wij bieden begeleiding in de vorm van: Ambulante-/Individuele hulpverlening, Levensloopbegeleiding, Begeleiding zelfstandig wonen, Coaching/Counseling, Netwerkbegeleiding, Werkbegeleiding. Maatwerk en het (vlot)trekken van complexe en / vastgelopen (‘de handen in het haar’) casussen is een specialiteit van Zorgcoöperatie Lifetime.

 

De wijze van uitvoering van de ondersteuning

1: Intake gesprek

Bij ons zal een intake gesprek altijd snel plaats vinden. Hierin wordt gekeken naar welke zorg er al heeft plaats gevonden en de huidige zorgvraag wordt besproken. Tijdens dit gesprek wat tevens een oriënterend gesprek is wordt duidelijk of onze organisatie de kennis, expertise en mogelijkheden heeft om aan de individuele zorgvraag te voldoen. Wij vinden het belangrijk hoe de zorgvrager de kennismaking ervaart en of er een persoonlijke klik is tussen zorgvrager en zorgverlener. Hiervoor wordt een apart kennismakingsgesprek gepland. Indien wij niet aan de hulpvraag kunnen voldoen kunnen wij mee kijken naar een ander passend traject.

 

2: Opstellen van persoonlijk plan in samenwerking met cliënt en netwerk

Samen met de cliënt en, indien van toepassing, het netwerk wordt gekeken naar de doelen en begeleidingsbehoefte. Dit wordt in een persoonlijk plan schriftelijk vastgelegd. Het persoonlijk plan komt in de zorg map bij de cliënt thuis zodat deze altijd in te lezen is. Tevens worden er vervolgens afspraken gemaakt over de frequentie van begeleiding en vaste dagen / uren. Het persoonlijk plan is een ondersteunend hulpmiddel en leidraad in het begeleidingsproces.

 

3: Start begeleidingsproces

Wij streven ernaar na het intake gesprek een begeleidingsproces zo snel mogelijk op te starten. Na het indienen van de aanvraag nemen wij binnen enkele dagen contact op om een afspraak te maken voor het kennismakingsgesprek. Als tijdens dit gesprek is gebleken dat onze organisatie aansluit bij de zorgvraag en ook de zorgvrager is positief, wordt er een afspraak gemaakt met de eventuele begeleider. Wanneer ook dat positief verloopt kan de begeleiding zo snel mogelijk starten.

 

4: Vaste evaluatiemomenten

Aan de hand van het persoonlijk plan zullen de doelen geëvalueerd worden. Deze evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd en in een persoonlijk gesprek besproken met de cliënt en indien nodig met zijn of haar netwerk. Afhankelijk van de persoonlijke doelen en rekening houdend met de problematiek wordt ook vastgelegd met welke regelmaat deze doelen geëvalueerd zullen worden.

 

Onderscheidende organisatiekenmerken

– Specialisme op het gebied van complexe / vastgelopen hulpvragen

– Op korte termijn intake / oriënterend gesprek

– Snel opstarten van begeleidingstraject

– Individueel maatwerk

– Persoonlijk

– Samenwerkingsgericht met andere behandelaren, netwerk, organisaties of derden.

 

Voor meer informatie zie onze website: http://www.zorgcooperatielifetime.nl

Neem gerust telefonisch contact met ons op.

Organisatie: Zorgcoöperatie LifeTime U.A.
Adres: Westrak 35
Postcode: 3844 LC
Plaats: HarderwijkAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:Mevr. K. Stoop | Mevr. J. van Nieuwenhuizen
Telefoonnummer:06-42739560 | 06-15541371
E-mail:karin@zorgcooperatielifetime.nl | jantine@zorgcooperatielifetimeAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Dhr. A. Sprong
Telefoonnummer:06-44994007
E-mail:alexander@zorgcooperatielifetime.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:Dhr. A. Sprong
Telefoonnummer:06-44994007
E-mail:alexander@zorgcooperatielifetime.nlAfdeling:Cliënten
Contactpersoon:Mevr. K. Stoop | Mevr. J. van Nieuwenhuizen
Telefoonnummer:06-42739560 | 06-15541371
E-mail:karin@zorgcooperatielifetime.nl | jantine@zorgcooperatielifetime.nl