WoonZorg Combinatie Overijssel B.V. (WZCO)

 • Begeleiding tijdens werk
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL

Beschrijving

WoonZorg Combinatie Overijssel (WZCO) is een zorgaanbieder die als doel heeft om zorg te bieden aan jongeren of (jong) volwassenen op de volgende vier aandachtsgebieden: wonen, werken, opleiding en zorg. Enerzijds bieden wij identiteitsgebonden zorg aan voor cliënten met een  Christelijke levensovertuiging  Anderzijds bieden wij ook zorg aan cliënten met andere levensovertuigingen of geloof. Voor een ieder wordt bij WZCO zorg op maat aangeboden in een omgeving waarin de cliënt zich thuis en veilig voelt.

 

Dagbesteding en begeleiding WZCO

WoonZorg Combinatie Overijssel is een organisatie met haar werkgebied in de regio IJssel-Vecht en de regiogemeenten op de Noord Veluwe.

Op dit moment heeft WZCO zelf een oefencentrum in Zwolle en een dagbestedingslocatie in Hierden. Daarnaast werken wij samen met een keten van onderaannemers en totaal nemen ca. 70 van onze 180 cliënten deel aan deze verschillende dagbestedingslocaties en/of volgen een training/opleiding bij ons oefencentrum.
Op ons oefencentrum worden cursussen en trainingen gegeven op het gebied van zelfredzaamheid en sociale hygiëne en -vaardigheden, VCA, auto- trekker- en scootertheorie.

Onze dagbestedingslocatie in Hierden is vooral gericht op ‘handarbeid’: tuin- en landschapsonderhoud, houtbewerking, etc.
De dagbestedingsactiviteiten bij onze onderaannemers bestaan oa. uit: horecawerkzaamheden, natuur/landschapsonderhoud, fietsenreparatie, zorgboerderij, klussendienst, dierenverzorging op de boerderij, etc.

 

Voor wie?

Jongeren die uitvallen in het reguliere onderwijs zitten vaak met verschillende problemen. Mensen die moeite hebben om zelfstandig deel te nemen aan het reguliere onderwijs en op de arbeidsmarkt kunnen vaak in de knoop komen met hun eigen leven. WZCO staat klaar voor deze mensen om begeleiding en ondersteuning te bieden.

Onze medewerkers hebben een ruime kennis en ervaring en er is een hoge mate van expertise aanwezig. WZCO staat voor een eigen persoonlijke ontwikkeling en wij richten ons daarom op het individu. Het is belangrijk dat we het samen doen, met en voor elkaar!


Missie

WZCO biedt zorg op maat, benut talenten, durft vooruitstrevend en innovatief te zijn en is resultaatgericht.

Visie
Wij bieden zorg, wonen, welzijn aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische  problematiek, uitgaande van mogelijkheden. Hierbij zet WZCO zich in op het ontwikkelen en benutten van talent. Dit kan zijn in dagbesteding, vrijwilligerswerk, beschut of begeleid werk of reguliere arbeid. Kernbegrippen zijn daarbij:

 • De behoefte van cliënt staat centraal in onze dienstverlening.
 • Iedereen is welkom ongeacht zijn levensovertuiging of geloof.

Zorg op maat
Ieder mens moet kunnen participeren in deze maatschappij, zichzelf optimaal kunnen ontplooien en moet een veilige plek ervaren waar hij of zij woont en werkt. WZCO wil dat bereiken door met een Multidisciplinair team van hulpverleners naast de cliënt te gaan staan en samen een traject op maat te beschrijven. Dit plan wordt vastgelegd in een zorgplan waarin wij ons richten op de volgende levensgebieden :

 • Woon- en leefomstandigheden (prettig en veilig wonen)
 • Psychisch welbevinden (je prettig voelen)
 • Lichamelijk welbevinden (gezond zijn)
 • Participatie (meedoen in en bijdragen aan de maatschappij)

WZCO streeft naar een goed evenwicht tussen behandeling en begeleiding in de keten van zorg en werkt hierin samen met behandelaars en zorgaanbieders binnen de gehandicaptenzorg, GGZ en Jeugdzorg in de diverse regio’s.

Kernwaarden
De kernwaarden van WZCO zijn:

 • Transparant,
 • Integer,
 • Resultaatgericht,
 • Ondernemend.

WoonZorg Combinatie Overijssel B.V. levert naast dagbesteding en ambulante begeleiding kleinschalige wooninitiatieven, woongroepen in Wezep, Nunspeet en Hierden.

 

De zorg en hulp bieden wij ook met zorgverleners van
- de Zeuven Heuvels.

Organisatie: WoonZorg Combinatie Overijssel B.V.
Adres: Frankhuizerallee 1b
Postcode: 8043 GS
Plaats: ZwolleAfdeling:Uitvoering , Beleid, contact cliënten
Contactpersoon:
Telefoonnummer:038-7502484
E-mail:info@wzco.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:
Telefoonnummer:038-7502484
E-mail:info@wzco.nlAfdeling:Versturen van meldingen
Contactpersoon:
Telefoonnummer:038 7502484
E-mail:info@wzco.nlAfdeling:Zorgadministratie
Contactpersoon:
Telefoonnummer:038 750 2484
E-mail:info@wzco.nl