Viattence

 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiding tijdens werk

Beschrijving

Locatie Turfhorst, Noordsingel 253, 8091 XM Wezep

Turfhorst in Wezep is een woonzorglocatie voor ouderen met (beginnende) geheugenproblemen. Binnen Turfhorst zijn er groepswoningen waar zorg wordt geboden volgens het concept van kleinschalig wonen. Turfhorst ligt aan de westrand van het dorp in Wezep Noord. Deze locatie staat in groene omgeving. De appartementen hebben een vrij en groen uitzicht en er is een veilige binnentuin. Viattence heeft kleinschalig wonen hoog in het vaandel staan. Kleinschalig wil bij Viattence zeggen zorg in een huiselijke omgeving. De gewone dagelijkse bezigheden vormen een belangrijk onderdeel van de dagbesteding: wassen, koken, schoonmaken en bijvoorbeeld de boodschappen doen. U kunt daarbij helpen.

Het samen eten is een gezellig en dagelijks terugkerend moment. De verzorgenden van Viattence zijn betrokken, deskundig en breed opgeleid. Ze begeleiden bij de dagelijkse gang van zaken én geven medische ondersteuning. In de groepswoningen is sprake van zorg in een huiselijke omgeving. Iedere cliënt heeft zijn eigen appartement met woonkamer, slaapgelegenheid, keuken en sanitaire voorziening. Als bewoner van Turfhorst kunt u ook gebruik maken van een aantal activiteiten en voorzieningen op locatie Weidebeek, zoals de dagbesteding en activiteiten die zowel bij Turfhorst als Weidebeek worden georganiseerd. Wanneer u in een van de zorgappartementen woont, is de thuiszorg van Viattence voor u dichtbij.

 

Locatie Veldheem, Klinkenburg 58, 8091 GZ Wezep

In Veldheem aan de Klinkerberg in Wezep zijn 5 groepswoningen gerealiseerd waar 32 cliënten kunnen wonen met een gevarieerde zorgvraag. Viattence werkt ook hier volgens de visie van kleinschalig wonen. De groepen waar cliënten kunnen wonen met zowel psychogeriatrische klachten, veelal een vorm van dementie, als somatische klachten.

Zowel op de eerste als op de tweede etage zijn er 2 groepswoningen voor 6 psychogeriatrische cliënten. Iedere cliënt heeft een eigen appartement met een klein keukenblok en een ruime badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet. Daarnaast is er een grote gezamenlijke huiskamer en keuken met aansluitend terras of tuin. De appartementen verschillen van grootte. Viattence levert hier zorg volgens het concept van kleinschalig wonen.

Op de begane grond van Veldheem in Wezep is een ruimte voor de behandelaars van Viattence Vitaal. Denk hierbij aan fysiotherapie, ergo- , logopedie en diëtetiek, met een aparte behandelkamer en een ruimte voor de Viattence Thuiszorg medewerkers. U kunt in Veldheem zowel met vragen over thuiszorg als ook over behandeling terecht. Tevens is er op de begane grond een groepswoning voor 8 somatische cliënten.

 

Locatie Weidebeek, Rozenbottel 1, 8091 SB Wezep 

Weidebeek is een woonvoorziening voor ouderen met (beginnende) geheugenproblemen, veelal een beginnende vorm van dementie. Binnen Weidebeek zijn er groepswoningen met het concept van kleinschalig wonen. Weidebeek ligt in het centrum van Wezep. De locatie staat in een groene omgeving. De appartementen hebben een vrij en groen uitzicht en er is een binnentuin waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten.

Als bewoner van een van de groepswoningen van kleinschalig wonen Weidebeek, bepaalt u uw eigen dagindeling. Een belangrijk deel van de dagbesteding van de bewoners bestaat uit de gewone dagelijkse bezigheden, zoals wassen, koken, schoonmaken en de boodschappen doen. Het samen eten is een gezellig en dagelijks terugkerend moment. U heeft uw eigen appartement en daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer waar gezellig wordt gekookt en samen wordt gegeten.

U kunt met medewerkers, familie of vrienden diverse activiteiten ondernemen, zoals wandelen of even samen naar het dorp gaan. Of uw familie bezoeken. Een modern aspect van het wonen in Weidebeek is de elektronische handigheidjes in huis (domotica), zoals personenalarmering en valdetectie.

In de ontmoetingsruimte van Weidebeek, genaamd Samenhof, organiseert Senioren Wezep Oldebroek (SWO) samen met Viattence tal van activiteiten, zoals filmvoorstellingen, bingo, spelletjes, kegelen, zang en gespreksgroepen. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is er dagbesteding in de Samenhof voor senioren uit Wezep.

 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle

LET OP: Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is een onderaannemer van Viattence. Facturatie en toeleiding cliënt gaat via Viattence. Levert de producten begeleiding groep Wmo, begeleiding groep Wmo Module Gedrag, opslag vervoer (rolstoel).

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt op al haar locaties uitgebreide mogelijkheden voor dagbesteding. Dagbesteding is een voorziening voor ouderen die thuis wonen en behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van zorg, begeleiding, behandeling, dagstructuur en/of activiteiten gedurende enkele dagen of dagdelen per week. Door dagbesteding kunnen cliënten thuis blijven wonen, ondanks een ziekte, lichamelijke beperkingen, geheugen-, emotionele of gedragsmatige problematiek. Ook als er andere omstandigheden zijn waardoor extra zorg, begeleiding of behandeling nodig is, kan dagbesteding een uitkomst bieden.

Het voordeel van dagbesteding is dat de mantelzorgers voor de duur van enkele dagdelen per week verlicht en ontlast worden in zorg, waardoor zij in staat zullen zijn de cliënt langer te ondersteunen.

De wijze van uitvoering van de ondersteuning

Naast individuele behandelingen worden er veel verschillende activiteiten geboden waaronder het bespreken van actualiteiten (krant lezen, gespreksgroepen), geheugentraining, fitness/beweging, koken en creatieve activiteiten. Hoewel de cliënten in een groep verblijven, is er ook ruimte voor individuele vragen en wensen. Tussen de middag kunnen cliënten tegen een geringe vergoeding een lunch gebruiken in de vorm van een broodmaaltijd of een warme maaltijd.

Onze deskundige medewerkers leveren zorg en kunnen de cliënten ondersteunen, aangepast aan de persoonlijke omstandigheden. Rekening houdend met de zorgvragen, wordt een programma geboden dat gericht is op het voorkomen van achteruitgang in het functioneren en op verbetering van het welzijn van de cliënt. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is gespecialiseerd in zorg voor mensen met verschillende vormen dementie, zoals alzheimer, en mensen met een psychische zorg-/begeleidingsvraag.

Onderscheidende organisatiekenmerken van Zonnehuis Zwolle

Bestaat er nog onduidelijkheid over de reden waarom u extra ondersteuning nodig hebt? Dan is het binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht tevens mogelijk om door het behandelcentrum nadere diagnostiek te laten verrichten. Ook voor specialistische behandelingen en/of advies kunt u terecht bij de deskundige professionals van het behandelcentrum van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een specialist ouderengeneeskundefysiotherapeut, logopedistpsycholoog of ergotherapeut. Behandelingen kunnen tijdens het bezoek van de cliënt aan de dagbesteding op maat worden ingepast.

 

Doelgroepen

 • Psychogeriatrische aandoening
 • Somatische aandoening
Organisatie: Viattence
Adres: Korte Veenteweg 9 C
Postcode: 8161 PC
Plaats: EpeAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:afdeling zorgbemiddeling
Telefoonnummer:058-668449
E-mail:zorgbemiddeling@viattence.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Zorgverkoopteam, Linda Peters
Telefoonnummer:0578-668457
E-mail:zorgverkoopteam@viattence.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:financiële administratie
Telefoonnummer:0578-668487
E-mail:factuur@viattence.nlAfdeling:Cliënten
Contactpersoon:cliëntadministratie
Telefoonnummer:0578-668441
E-mail:clientenadministratie@viattence.nl