Stichting Zorg Adullam

 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Begeleiding tijdens werk
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning

Beschrijving

Stichting Zorg Adullam

www.adullamzorg.nl

T 088 238 55 26  |  info@adullamzorg.nl

 

Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelen die identiteit en zijn het richtsnoer voor onze normen en waarden. In de praktijk vertaalt dit zich bijvoorbeeld concreet in de dagopening, waarbij we uit de Bijbel vertellen, bidden en zingen. Ook komt dit terug in de manier van bejegening van onze deelnemers, de normen en waarden in de begeleiding en in het omgaan met elkaar. Van ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten we dat ze de identiteit van Adullam onderschrijven. Onze medewerkers onderschrijven deze identiteit ook.

 

Dagbesteding

Een dagactiviteitencentrum (DAC) is een centrum voor leren, werken en activiteiten voor jongeren en ouderen met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking. In dit centrum stimuleren we deelnemers om te leren (door te doen of te ervaren), te werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Waar mogelijk voegen we meer toe dan alleen een zinvolle dagbesteding. Eigenwaarde en contact met andere deelnemers zijn belangrijk. Voor de regio Noord Veluwe bieden wij deze dagbesteding vanuit de Eliëzerhof te Nunspeet en in Staphorst.

 

Logeren

In de logeerhuizen bieden we zorg aan alle jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking die (intensieve) verzorging en/of (intensieve) begeleiding nodig hebben. Bij het inplannen van de logeerperiodes staan de persoonlijke mogelijkheden en individuele begeleidingsvraag centraal. De zorg en begeleiding stemmen we af op de wensen van de logé. De wisselende logeergroepen stellen we zorgvuldig samen: we streven ernaar dat elke logé aansluiting vindt bij medelogés. Het logeerhuis is gevestigd in Staphorst.

 

Kinderdagcentrum

Het kinderdagcentrum (KDC) van Adullam is een onderdeel van het dagactiviteitencentrum in Nunspeet en Staphorst. Het KDC is gevestigd in Zwolle en bevindt zich bij de school voor speciaal onderwijs. Het kinderdagcentrum binnen de school heeft een groep voor peuters en kleuters en kinderen die bezig zijn met schoolvoorbereidende activiteiten. Binnen deze groep wordt het jonge kind met een beperking al op vroege leeftijd passend begeleid en ondersteund. Dit gebeurt spelenderwijs, waarbij resultaten vaak al snel zichtbaar zijn. De nauwe samenwerking tussen onderwijs en zorg draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Een tweede afdeling van het kinderdagcentrum is voor kinderen en jeugdigen met een (al dan niet ernstige) meervoudige problematiek, waarbij veel (medische) zorg nodig is. Die ondersteuning wordt geboden in de vorm van specialistische fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en medische zorg, door een opgeleid team aan begeleiders. Samen met de ZML-/EMB (ernstige meervoudige beperking) groepen van de school wordt kennis opgebouwd over onderwijs aan kinderen met een complexe zorgbehoefte.

 

Doelgroep

Verstandelijke handicap – wij bieden zorg en begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding voor volwassenen en kinderen, logeren en ambulante ondersteuning. Die zorg en begeleiding verlenen wij op een principiële en professionele wijze. In alle fasen van het leven bieden we kwalitatief goede hulp. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, verwanten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers

Doelgroep

 • Verstandelijke handicap
Organisatie: Stichting Zorg Adullam
Adres: Theaterplein 5
Postcode: 3772 KX
Plaats: BarneveldAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:Dhr. N.B. van Stam
Telefoonnummer:088-2385526
E-mail:zorgcontractering@adullamzorg.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Dhr. C.H. van Wolfswinkel
Telefoonnummer:088-2385523
E-mail: zorgcontractering@adullamzorg.nlAfdeling:Financiële Administratie
Contactpersoon:Dhr. M.J.J. Oostdijk
Telefoonnummer:088-2385522
E-mail:clientadmin@adullamzorg.nlAfdeling:Contactgegevens voor cliénten
Contactpersoon:Mevr. C.J.P Boogaard
Telefoonnummer:088-2385517
E-mail:cjpboogaard@adullamzorg.nl