Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiding tijdens werk
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL

Beschrijving

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via eenverwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet! 

Wij bieden verschillende soorten van hulp- en dienstverlening: 

Maatschappelijke opvang: dag- en nachtopvang in Almere en Lelystad. Overdag kan men terecht voor een praatje, een kop koffie en diverse andere faciliteiten. ’s Avonds en ‘s nachts ontvangen de mensen een warme maaltijd en een bed. In een intensief traject van 6 tot 12 weken, worden mensen begeleid naar een positieve uitstroom. 
Beschermd wonen
: Beschermd wonen plekken zijn voor mensen met meervoudige problematiek. Deze mensen kunnen op het moment van aanmelding niet zelfstandig wonen en leven. Op basis van hun diagnose hebben ze een intensieve ondersteuningsbehoefte op een plek waar ze een langere periode veilig en rustig kunnen wonen. Het Leger de Heils biedt plekken voor jonge moeders in het programma Zij aan Zij in Zeewolde. Voor jongeren tot 27 jaar met forensische problematiek, verslavingsproblemen en een verstandelijke beperking is het programma Vast en Verder in Lelystad. Voor volwassenen met een psychiatrisch probleem in combinatie met verslaving en of een lichte verstandelijke beperking is er het programma Domus in Almere.

Ambulante woonbegeleiding: Wij zijn er voor mensen die moeite hebben zichzelf staande te houden in de samenleving en te maken hebben (gehad) met (dreigende) dak- en thuisloosheid. 
Ambulante gezinsondersteuning: Het programma 10 voor Toekomst (10vT) helpt gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Door de integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Als het kan, betrekken we het eigen netwerk van het gezin bij het hulpverleningsproces. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders. Naast gezinsondersteuning biedt 10vT ook kinder en jeugdcoaching.

Doelgroepen

 • Psychiatrische aandoening
 • Verstandelijke handicap
Organisatie: Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Adres: Atheneplantsoen 1
Postcode: 1334 EL
Plaats: AlmereAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:Aline Zwolle
Telefoonnummer:06-10694754
E-mail:aline.zwolle-van.dijk@legerdesheils.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Thirza Koster
Telefoonnummer:036-5496812
E-mail:thirza.koster@legerdesheils.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:Sake Antonides
Telefoonnummer:06-21136882
E-mail:s.antonides@legerdesheils.nlAfdeling:Cliënten
Contactpersoon:Paul Remigius
Telefoonnummer:06-30886853
E-mail:p.remigius@legerdesheils.nl