Stichting Kwintes

 • Begeleiding tijdens werk
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)

Beschrijving

Sterk in de samenleving

 

Kwintes is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. We ondersteunen mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid, al dan niet in combinatie met verslaving dan wel financiële problematiek, waaronder: gezinnen met complexe problemen, zwerf- en risicojongeren, dak- of thuislozen en jongeren vanaf 16 jaar en ouderen met autisme. We bieden:

 

 • Individuele ondersteuning op maat en kortdurende begeleiding (max. 26 weken)
 • Ondersteuning van gezinnen met complexe en vaak meervoudige psychiatrische problemen
 • Budgetcoaching en diverse (groeps)trainingen
 • Inloop- en buurthuisactiviteiten in diverse algemene voorzieningen
 • Dagbesteding en (IPS-)trajectbegeleiding naar vrijwilligerswerk of betaald werk

 

Kwintes gelooft in de veerkracht van mensen. Iedereen heeft mogelijkheden meer grip op zijn of haar leven te krijgen. Ook voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen. Onze taak is hen te ondersteunen naar persoonlijk herstel, arbeidsmatige dagbesteding en (vrijwilligers)werk zodat ze op hun manier weer deel kunnen uitmaken van de maatschappij.

 

Beoogd resultaat

 

Vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van een brede groep kwetsbare mensen. Dit kan zowel via individuele ondersteuning als groepsbegeleiding, waarbij we uitgaan van de eigen kracht en mogelijkheden van mensen. Zo kort als kan en zo lang als nodig, gericht op het vergroten van het sociale netwerk rondom mensen. We maken gebruik van bewezen methodieken, zoals Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en Individuele Plaatsing en Support. Daarnaast zetten we trainingen in gericht op vergroting van de zelfredzaamheid, zoals Libermanmodule ‘Omgaan met vrije tijd’, ‘Sociale vaardigheidstraining’, wrap around care (gezinnen/jeugd), ‘Skills4Home’ (Huisvesting) en ‘Grip op je knip’ (Financiën).

 

Medewerkers:

 

De teams van Kwintes bestaan uit begeleiders, ervaringsdeskundigen en (cliënt)vrijwilligers. De persoonlijk begeleiders op mbo- en hbo-niveau zijn vaak gespecialiseerd, zoals in autisme, budgetcoaching, dagbesteding, gezinsbegeleiding, verslavingskunde en trajectbegeleiding naar werk. Voormalige cliënten zetten als ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring in bij het herstel van cliënten. De brede groep (cliënt)vrijwilligers ondersteunt op diverse manieren, onder meer als maatje voor cliënten en mede opzetten van cliëntgestuurde projecten.

 

Contactgegevens:

 

Miranda Macare-Epe
De Meent 2B
8224 BR Lelystad
tel.: 06-31687887
W www.kwintes.nl

Organisatie: Stichting Kwintes
Adres: Laan van Vollenhove 3213
Postcode: 3706 AR
Plaats: ZeistAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:Robbert van Dorst
Telefoonnummer:06-22620486
E-mail:r.vandorst@kwintes.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Tom Bourez
Telefoonnummer:06-27071945
E-mail:tom.bourez@kwintes.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:debiteurenadministratie
Telefoonnummer:030 – 695 6173
E-mail:financieleadministratie@kwintes.nlAfdeling:Cliënten
Contactpersoon:Miranda Macare-Epe
Telefoonnummer:06-31687887
E-mail:Teamnoord-veluwe@kwintes.nlAfdeling:Versturen van meldingen
Contactpersoon:Miranda Macare-Epe
Telefoonnummer:06-31687887
E-mail:Teamnoord-veluwe@kwintes.nl