Eleos

 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiding tijdens werk
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo

Beschrijving

Specialistische begeleiding thuis

Wie vanwege psychiatrische of ernstig psychosociale problemen thuis vastloopt, kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Specialistische begeleiding thuis van Eleos biedt persoonlijke begeleiding in uw eigen huis door middel van gesprekken. U leert bijvoorbeeld om structuur aan te brengen en problemen die voortkomen uit uw psychische stoornis te herkennen en te voorkomen. Onze cliënten worden ook begeleid bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden die helpen om beter te functioneren in de eigen leefomgeving.

 

Doelgroep

Specialistische begeleiding thuis is bedoeld voor personen vanaf 16 jaar die thuis vanwege een ernstig psychosociaal of psychiatrisch probleem vastlopen.

Specialistische begeleiding thuis kan ook hulp bieden aan gezinnen waarvan een van beide ouders kampt met een psychiatrisch probleem. Deze begeleidingstrajecten richten zich onder andere op het versterken van het gezin als geheel en het geven van praktische ondersteuning bij de opvoeding van de kinderen. Mensen die in een beschermende woonvorm wonen en de wens hebben zelfstandig te gaan wonen, kunnen uiteraard ook gebruik maken van specialistische begeleiding thuis.

 

Welke plaats heeft geloof?

Eleos biedt hulp vanuit een christelijke levensovertuiging. Dit christelijke karakter komt binnen de specialistische begeleiding thuis vooral tot uitdrukking in de begeleidingsgesprekken tussen u en uw persoonlijk begeleider. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te spreken over geloofsbeleving en andere zaken die verband houden met geloof. Bij specialistische begeleiding thuis wordt ernaar gestreefd goede contacten met de kerkelijke gemeente van de cliënt te creëren of te ondersteunen in het onderhouden daarvan.

Doelgroep

 • Psychiatrische aandoening
Organisatie: Stichting Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg Eleos
Adres: Printerweg 21 35
Postcode: 3800 GJ
Plaats: AmersfoortAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:Gertjan Veening, directeur regio Noord
Telefoonnummer:06 - 30 123 718
E-mail:gertjan.veening@eleos.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Gertjan Veening, directeur regio Noord
Telefoonnummer:06 - 30 123 718
E-mail:gertjan.veening@eleos.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:Coby van Nifterik
Telefoonnummer:088-892 18 20
E-mail:ead@eleos.nlAfdeling:Versturen van meldingen
Contactpersoon:Roelfien van der Plaats
Telefoonnummer:06- 51 72 05 55
E-mail:awbnoord@eleos.nlAfdeling:Accountmanager zorg regio Noord
Contactpersoon:Gerard Gerbranda
Telefoonnummer:06 – 10 563 130
E-mail:zorgverkoop.noord@eleos.nlAfdeling:Beschikkingen/Herindiceringen
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:toegangnoordoost@eleos.nl