Stichting Community Support

 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiding tijdens werk
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo

Beschrijving

Aanbod maatwerkvoorziening

 

De doelgroep van Community Support zijn mensen die zelfstandig wonen en onvoldoende de mogelijkheid hebben om met hulp van hun informele en formele sociale netwerk zichzelf te redden op een of meer levensterreinen. We richten ons op jong en oud, autochtoon en allochtoon.

 

Onder onze klanten bevinden zich mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrisch probleem, senioren met beperkingen, gezinnen met opvoedingsproblemen, etc.

 

Twee factoren vinden we van groot belang bij het wel of niet slagen van een ondersteuningstraject. In de eerste plaats gaat het om het gebruikmaken van de steun van de omgeving. We vinden dit zo belangrijk dat de naam van onze methode hieraan ontleend is. Van even groot belang is het gebruik maken van de sterke kanten van de persoon zelf.

 

We bieden praktische begeleiding op alle leefgebieden in samenwerking met het sociale netwerk van de klant. In de begeleiding richten we ons op wat het netwerk van de klant kan betekenen voor de klant, maar ook wat de klant kan betekenen voor zijn omgeving.

 

De wijze van uitvoering

 

De begeleiding wordt in de eigen leefomgeving van de klant geboden in samenwerking met het sociale netwerk van de klant (eigen sociaal netwerk, vrijwilligers, professionals). Samenwerking komt tot stand door het werken met een steungroep en het digitale klantvolgsysteem. De klant bepaalt de samenstelling van de steungroep en wie vanuit zijn omgeving toegang heeft tot het digitale klantvolgsysteem (eigen sociaal netwerk, vrijwilligers, professionals).

 

Onderscheidende organisatiekenmerken:

 

 • Community Support werkt met de bewezen effectieve methodiek Community Support (zie databank Movisie: https://www.movisie.nl/esi/community-support). Deze methodiek is ruim 13 jaar geleden ontwikkeld. In deze methodiek staat het vergroten van de eigen kracht en het verbeteren van sociale netwerken centraal met als doel dat de hulpvrager zich zoveel mogelijk zelf weet te redden met hulp van zijn sociale omgeving.
 • De hulpverleners van Community Support zijn HBO of universitair opgeleide professionals.
 • Geen wachttijden
 • Voor iedereen geschikt (alle doelgroepen)
 • Grote klanttevredenheid
 • We werken met een digitaal klantvolgsysteem, waar de klant en de mensen uit zijn netwerk (formeel en informeel) toegang tot hebben

 

Onderaannemers

 

Community Support maakt geen gebruik van onderaannemers.

Doelgroepen

 • Psychiatrische aandoening
 • Verstandelijke handicap
Organisatie: Stichting Community Support
Adres: Laan Corpus den Hoorn 108
Postcode: 9728 JR
Plaats: GroningenAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:Nelly Heijs
Telefoonnummer:050-3117272
E-mail:n.heijs@communitysupport.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Nelly Heijs
Telefoonnummer:050-3117272
E-mail:n.heijs@communitysupport.nlAfdeling: Financiƫle administratie
Contactpersoon:Nelly Heijs
Telefoonnummer:050-3117272
E-mail:n.heijs@communitysupport.nlAfdeling:Cliƫnten
Contactpersoon:Nelly Heijs
Telefoonnummer:050-3117272
E-mail:n.heijs@communitysupport.nl