Siloah (Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeente)

 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding tijdens werk
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo

Beschrijving

Siloah Gehandicaptenzorg
www.siloah.nl
info@siloah.nl
T. (088) 27 54 500

 

Siloah Gehandicaptenzorg biedt zorg aan mensen met een handicap. De zorgvisie van Siloah is verankerd in Gods Woord. Bijbelse normen en waarden bepalen ons denken en doen. Niet ons lichamelijk of verstandelijk functioneren bepaalt de waarde van ons leven, maar onze relatie met God. De reformatorische identiteit en kwaliteit: dat zijn de pijlers onder het zorgaanbod van Siloah. In alle opzichten staat de vraag van de cliënt centraal.

 

Begeleid Zelfstandig Wonen

 

Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) is het bieden van praktijkgerichte begeleiding en coaching aan zelfstandig wonende cliënten met een lichte verstandelijke beperking. BZW-begeleiding wordt geboden in de thuissituatie van de cliënt. BZW-begeleiding richt zich met name op het ondersteunen van de cliënt en zijn netwerk m.b.t. algehele verzorging, materiële zaken, psychosociale aspecten, vrijetijdsbesteding en het nemen van initiatieven en beslissingen.

 

Samen met de cliënt stellen we een plan op. Daarin maken we afspraken over de gewenste begeleiding én de financiering daarvan.

 

Logeren

 

Logeren is bedoeld als kortdurende dag- en nachtopvang. Logeren is mogelijk voor een week, een midweek of een weekend. In overleg zijn ook andere periodes mogelijk. Samen met de cliënt worden afspraken gemaakt over de ondersteuning en begeleiding die tijdens het logeren wordt geboden. Logeeropvang is gezinsondersteunend en biedt mensen met een verstandelijke beperking een logeerplaats. Tijdens de logeerperiode kunt u als ouders of verzorgers van uw kind even ’op adem komen’. Logeeropvang biedt Siloah in Barneveld/Voorthuizen, Bodegraven en Den Dolder.

Doelgroep

 • Verstandelijke handicap
Organisatie: Siloah (Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeente)
Adres: Gieterijstraat 120
Postcode: 2984 AB
Plaats: RidderkerkAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:J. Boertje
Telefoonnummer:06-83160280
E-mail:j.boertje@siloah.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:J. Boertje
Telefoonnummer:06-83160280
E-mail:j.boertje@siloah.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:M Boele
Telefoonnummer:088-2754500
E-mail:m.boele@siloah.nlAfdeling:Cliënten
Contactpersoon:M. Bosschaart
Telefoonnummer:088-2754500
E-mail:Martha.bosschaart@siloah.nl