Locatie Seniorengroep Vierhouten – Werk & Begeleiding Groot Veluwe B.V. (h.o.d.n. Philadelphia)

 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding tijdens werk
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo

Beschrijving

Stichting Philadelphia Zorg
Doelgroep: cliënten met een auditieve beperking, autistische stoornis, meervoudige beperking, niet aangeboren hersenletsel, psychische beperking, verstandelijke beperking, visuele beperking
De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, van dagbesteding tot begeleide werkvormen.
Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit. We hebben oog voor de situatie en mogelijkheden van iedere individuele cliënt en houden daar rekening mee als het gaat om zorg, wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding en welzijn.

 

 

Onze visie op ons werk
De ondersteuning die onze cliënten nodig hebben, is heel verschillend. Van een wekelijks gesprek tot 24-uurs intensieve zorg. Maar wat ze gemeen hebben, is eigenlijk nog belangrijker: het zijn mensen die net als wij allemaal gelukkig willen leven. Zelf keuzes maken en meedoen in de maatschappij; het is net zo belangrijk voor hen als voor ieder ander.
Philadelphia ondersteunt ze op een manier waarbij we samen onderweg gaan. Door hun ervaringswereld te vergroten, dingen te ontdekken en zelf mee te doen, halen ze het beste uit zichzelf. Dat maakt ons vak een heel bijzonder vak.

 

 

Onze kernwaarden
De mensen voor wie wij werken het beste uit zichzelf laten halen. Dat is onze opdracht. Dat doen we met:
•Aandacht met plezier
•Professionaliteit
•Verantwoordelijkheid
•Passie

 


Locatie: Seniorengroep Vierhouten

 

 

Doelgroep
Oudere met een verstandelijke beperking
De doorgaans oudere cliënten van deze groep hoeven niet
meer te werken. Zij zijn hier voor een zinvolle dagbesteding waarin ontspanning,
inspanning en socialisatie centraal staan.
Er wordt zoveel mogelijk een huiselijke sfeer gecreëerd.
De seniorengroep richt zich op de ouder wordende cliënt, maar er geldt geen leeftijdsgrens. De
groep is er voor cliënten die niet meer kunnen of hoeven werken, maar wel behoefte hebben
aan zinvolle tijdsbesteding.

 

 

Werkaanbod
Belevingsgerichte dagactiviteit
In de Seniorengroep is aandacht voor een rustige en plezierige besteding van de tijd.
en aard van de bezigheden worden aangepast aan de levensfase.

Doelgroep

 • Verstandelijke handicap
Organisatie: Seniorengroep Vierhouten - Werk & Begeleiding Groot Veluwe B.V. (h.o.d.n. Philadelphia)
Adres: Nunspeterweg 88
Postcode: 8076 PD
Plaats: VierhoutenAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:Natasja Ballast
Telefoonnummer:06-25411281
E-mail:natasja.ballast-voetstra@philadelphia.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Anita Schemmekes
Telefoonnummer:06-27618827
E-mail:a.schemmekes@philadelphia.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:Johan Meijer
Telefoonnummer:06-20816148
E-mail:Facturatie@philadelphia.nl | gemeentedesk@philadelphia.nlAfdeling:Cliënten
Contactpersoon:Natasja Ballast
Telefoonnummer:088-1004900
E-mail:digi-contact@philadelphia.nl