Zorgverlening ‘s Heerenloo

 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiding tijdens werk

Beschrijving

Omdat elk mens uniek is en met zijn eigenheid onze samenleving verrijkt. Omdat elk mens behoefte heeft aan persoonlijke groei en ontwikkeling en aan nieuwe ervaringen die het leven verrijken. Daarom ’s Heeren Loo. Wij ondersteunen in bijna het hele land mensen met een verstandelijke beperking. Samen, ontwikkeling, betrokken en passie zijn de waarden die ons werk richting geven. ‘s Heeren Loo is onderdeel van de ‘s Heeren Loo Zorggroep.

 

’s Heeren Loo biedt in alle gemeenten van de regio Noord Veluwe en in Zeewolde diverse vormen van ondersteuning en maatwerk voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking die onder de WMO vallen. Voorbeelden hiervan zijn:

 

Begeleiding bij zelfstandig wonen (18+): Veel jongeren met een beperking kunnen nagenoeg zelfstandig wonen of bij hun ouders, met de mogelijkheid van een paar uur begeleiding in de wijk of met begeleiding op afstand. ’s Heeren Loo ondersteunt deze jongeren met zaken waar zij moeite mee hebben, zoals belastingen, administratie, arbeidscontracten.

 

Ambulante hulpverlening (18+): De doelstelling van de ambulante begeleiding is om burgers te ondersteunen bij het zolang mogelijk zelfstandig wonen. Deze ondersteuning varieert van begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen tot begeleiding bij complexe, meervoudige ondersteuningsvragen. De ambulante begeleiders gaan uit van de hulpvragen van de klant.

 

Dagbesteding (18+): In onze vele dagbestedingslocaties creëren we een veilige en vertrouwde omgeving voor klanten. De dagbesteding is gericht op het ontwikkelen dan wel in stand houden van mogelijkheden van de deelnemers. ’s Heeren Loo gaat uit van de vraag van klanten. Er is een gestructureerde dagindeling waarbinnen zoveel mogelijk arbeidsmatige werkzaamheden worden verricht in een normale omgeving.

 

Jobcoaching (18+): Een jobcoach begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van (on)betaald werk. Met de juiste ondersteuning van werknemer en werkgever kunnen mensen met een (licht) verstandelijke beperking een waardevolle bijdrage leveren aan het bedrijf waar zij werken.

 

Academie voor Zelfstandigheid (18+): In samenwerking met Landstede en enkele andere zorgaanbieders worden praktijkgerichte opleidingen aangeboden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met als doel dat mensen zelfstandiger worden en meer regie over hun eigen leven krijgen.


Logeren/kort verblijf/crisis (18+): Er zijn verschillende redenen waarom iemand wil logeren. Vaak is de reden van aanmelding het ontzien van de thuissituatie. Ook kan logeren helpen om iemand voor te bereiden op een intensievere begeleidingsvorm of worden ingezet bij crisissituaties. Een deel van de plaatsen wordt gereserveerd voor crisissituaties. Vaak wordt logeren/kort verblijf gecombineerd met ambulante begeleiding of behandeling in de thuissituatie.


Therapie (0-80): Specialistische hulp (individueel, groepsgewijs) voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking om verder te kunnen in de ontwikkeling/dagelijks leven, bijvoorbeeld na een heftige gebeurtenis.

 

Diagnostiek (0-80): Psychologisch onderzoek om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van gedrag van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De hulpverlening wordt hierdoor beter afgestemd op de behoefte van de burger.

 

Uiteraard kunnen wij op vraagstelling en in overleg ook andere vormen van ondersteuning bieden. U kunt t.a.t. contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Doelgroep

 • Verstandelijke handicap
Organisatie: s Heeren Loo Zorggroep
Adres: Berkenweg 11
Postcode: 3818 LA
Plaats: AmersfoortAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:Zorgloket beschikkingen Jeugd, Wmo (Harderwijk en Zeewolde)
Telefoonnummer:088-0369030
E-mail:clientadmin.nijkerk-noordveluwe.nl@sheerenloo.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Roland Stavorinus | Karla Grevelink
Telefoonnummer:0800 35 55 555
E-mail:roland.stavorinus@sheerenloo.nl | karla.grevelink@sheerenloo.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:Servicedesk FA
Telefoonnummer:088-0370000
E-mail:servicedesk.fa@sheerlenloo.nlAfdeling:Voor cliënten
Contactpersoon:Klantcontact
Telefoonnummer:0800-35 55 555
E-mail:klantcontact.landelijk@sheerenloo.nlAfdeling:Versturen van meldingen
Contactpersoon:Marjolein Dijkman
Telefoonnummer:06 25179899
E-mail:marjolein.dijkman@sheerenloo.nl