RST Zorgverleners

 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding tijdens werk
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag

Beschrijving

 • Het aanbod van de maatwerkvoorziening(en);

 

Hulp bij het huishouden;

 

RST Zorgverleners zal ondersteuning bieden in de zelfredzaamheid en participatie van burgers in hun eigen leefomgeving. RST Zorgverleners zal samen met de cliënt en diens omgeving er zorg voor dragen dat de cliënt de algemeen dagelijkse levensverrichtingen kan uitvoeren en dat er sprake is van een gestructureerd huishouden.

 

Begeleiding individueel:
RST zorgverleners zal begeleiding bieden om de zelfredzaamheid en participatie van burgers in hun eigen leefomgeving te bevorderen of te behouden. RST Zorgverleners zal vooral begeleiding bieden aan dementerenden die nog thuis kunnen wonen. Daarnaast zal er begeleiding gegeven worden aan burgers met een psychiatrische problematiek. Het bieden van controle momenten behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 

Daarnaast verleent RST Zorgverleners kraamzorg, verzorging en (wijk)verpleging.

 

 • De wijze van uitvoering van de ondersteuning.

 

Als u gebruik wilt maken van onze ondersteuning kunt u vrijblijvend informatie opvragen via 0342 – 422 324 of kijk op onze website www.rstzorg.nl

 

Het is ook mogelijk om zorg via een particulier contract af te nemen.

 

 • Onderscheidende organisatiekenmerken;

 

RST Zorgverleners biedt cliëntgerichte Thuiszorg, gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Medewerkers met een reformatorische achtergrond leveren vanuit een professionele deskundigheid zorg aan cliënten uit de reformatorische gezindte. Door middel van het verlenen van thuiszorg, o.a. woon coaching, ondersteunen we cliënten om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Onze kracht zit in de verbinding tussen verpleging, verzorging en begeleiding. Zoveel als mogelijk zal dezelfde RST Zorgverlener bij u de zorg verlenen.

 

 • De gebruikte onderaannemers.

 

RST Zorgverleners heeft geen onderaannemersovereenkomsten.

Doelgroepen

 • Lichamelijke handicap
 • Psychiatrische aandoening
 • Psychogeriatrische aandoening
 • Somatische aandoening
 • Verstandelijke handicap
 • Zintuiglijke handicap
Organisatie: RST Zorgverleners
Adres: Thorbeckelaan 91
Postcode: 3771 ED
Plaats: BarneveldAfdeling:Uitvoering/cliënten
Contactpersoon:planners huishoudelijke hulp
Telefoonnummer:0342-422324
E-mail:planninghh@rstzorg.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:
Telefoonnummer:0342-405463
E-mail:wmo@rstzorg.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:medewerkers financiële administratie
Telefoonnummer:0342-422324
E-mail:financieel@rstzorg.nl