Profila Zorg – EBC Zorg

 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding tijdens werk
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo

Beschrijving

LET OP: Stichting Profila Zorg is onderaannemer bij Stichting Evangelisch Begeleidingscentrum (EBC). Facturatie en toeleiding cliënt gaat via deze hoofdaanbieder

 

VELUWE | Gespecialiseerde hulp voor LVB-ers.

Profila Zorg heeft een team samengesteld uit gespecialiseerde hulpverleners die de complexe problemen die iemand met een (licht)verstandelijke beperking kan ervaren, samen aankan. Niet alleen ordenen en ondersteunen, maar ook echt instappen en oppakken. Daarmee levert dit team een belangrijke aanvulling op het bredere pakket van diensten van collega-instellingen vanuit de Verstandelijke Gehandicapten Zorg of GGZ. De gedragskundige van Profila Zorg is op afroep beschikbaar voor advies en ondersteuning. Wanneer nodig is toeleiden naar de WLZ onderdeel van de expertise. Kernwoorden: er op af, samen met anderen, multidisciplinair, zeer ervaren.

 

LANDELIJK | Zorg, begeleiding en ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Begeleiding van mensen die met Justitie in aanraking kwamen.

Profila Zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en diverse bijkomende hulpvragen. Dat kan in een van onze locaties of bij de zorgvrager thuis in de vorm van ambulante begeleiding. Wij werken vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensovertuiging.

 

Profila Zorg is een landelijk werkende zorginstelling met meer dan 40 jaar ervaring. We bieden zorg en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast begeleiden we mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest. Ook dit gebeurt in een woonlocatie of bij hen thuis.

 

WONEN | Op twaalf locaties biedt Profila Zorg begeleid wonen aan mensen met verschillende indicaties.

 

DAGBESTEDING | Wij bieden verschillende vormen van dagbesteding aan. Op een van onze twee zorgboerderijen is altijd passend werk te vinden voor mensen die door een beperking afstand hebben van het arbeidsproces. Ook bieden wij op twee woonlocaties activiteitenbegeleiding.

 

AMBULANTE BEGELEIDING | Wij begeleiding in de thuissituatie van de cliënt en ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk leven door laagdrempelige en outreachende zorg. Door een persoonlijke aanpak wordt een basis gecreëerd voor begeleiding op maat waarbij de begeleiding wordt afgestemd op de wensen van de cliënt en zijn/haar netwerk.

 

GEZINSHUIZEN | ‘Gezinshuis’ is de naam die Profila Zorg geeft aan de bijzondere woonvorm waarbij één of meerdere kinderen tot 14 jaar meteen verstandelijke beperking of lichte psychiatrische problematiek in een bestaand gezin opgenomen worden. Het uitgangspunt bij het wonen in een gezinshuis is dat het kind zoveel mogelijk deel uitmaakt van het natuurlijke netwerk van het gezin met familie, vrienden, kennissen, kerk en buurtgenoten.

 

SGLVG | Wij bieden een woonvorm speciaal voor SGLVG-ers.

 

OUDEREN | Wij bieden zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking en ouderdomsproblematiek.

 

Doelgroepen

 • Psychiatrische aandoening
 • Verstandelijke handicap
Organisatie: Profila Zorg
Adres: Correspondentieadres: De Molen 30
Postcode: 3994 DB
Plaats: HoutenAfdeling:Contactgegevens uitvoering
Contactpersoon:Aart van Kruistum
Telefoonnummer:0639570622
E-mail:avankruistum@ebczorg.nlAfdeling:Contactgegevens beleid
Contactpersoon:Aart van Kruistum
Telefoonnummer:06 3957 0622
E-mail:avankruistum@ebczorg.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:Ria van Ramshorst
Telefoonnummer:0639570618
E-mail:rvanramshorst@ebczorg.nlAfdeling:Contactgegevens voor cliënten
Contactpersoon:Zorgloket
Telefoonnummer:0306357500
E-mail:zorgloket@profilazorg.nl