Het Middelpunt – EBC Zorg

 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding tijdens werk
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL

Beschrijving

LET OP: Middelpunt is onderaannemer bij Stichting Evangelisch Begeleidingscentrum (EBC). Facturatie en toeleiding cliënt gaat via deze hoofdaanbieder.

 

Ambulante (gezins)begeleiding, arbeidsmatige dagbesteding Het Middelpunt wil een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van de cliënt. Centraal in de zorg- en dienstverlening staat de behoefte van elke mens om “er te mogen zijn” en erkend te worden in zijn bestaan. Het Middelpunt is een dienstverlenende organisatie die vanuit haar christelijke identiteit begeleiding biedt.
Ontwikkelingsgerichte ambulante (gezins)begeleiding wordt geboden bij de cliënt thuis en kan bestaan uit:

 • Gezinsbegeleiding bij psychiatrische en/of gedragsproblematiek
 •  Opvoedingsondersteuning bij kinderen met een beperking of ouders met een beperking en opvoedingsvraagstukken
 •  Gezinsbegeleiding bij het omgaan met autisme
 • Hulp bij het organiseren van het huishouden
 • Hulp bij administratieve zaken en contacten met instanties
 •  Begeleiding bij omgaan met autisme
 • Huiswerkbegeleiding bij autisme of verstandelijke beperking
 • Begeleiding bij psychiatrische en/of gedragsproblematiek

 

(Arbeidsmatige) dagbesteding voor (jong)volwassenen

 •  Hulp bij het zoeken naar arbeid/dagbesteding
 • Op een veilige werkplek leren anticiperen op de arbeidsmarkt, vakkennis ontwikkelen en werknemersvaardigheden aanleren.

Job coaching bij een externe werkgever of binnen een van de eigen bedrijven (horeca, fietsenwinkel, bloemenzaak, warme bakker).

 

Methodiek: Uitgangspunt is dat wat de cliënt wil bereiken. De levensgebieden van Maslow en het contextuele gedachtengoed van Nagy vormen de uitgangspunten. Samen met de cliënt wordt gezocht naar passende oplossingen bij zijn/haar leefsituatie om een blijvende verandering te bewerkstelligen.
Beoogd resultaat: Streven is dat de cliënt op eigen kracht, met hulp van zijn omgeving, verder kan en vitaal de regie over zijn eigen leven kan nemen. Waar nodig met blijvende hulp van hulpverleners om een

 

Niveau en aantal medewerkers:
Medewerkers zijn MBO of HBO geschoold. Een academisch geschoolde gedragskundige is binnen de organisatie op consultbasis beschikbaar.

Organisatie: Het Middelpunt
Adres: Dokter van Deenweg 50
Postcode: 8025 BC
Plaats: ZwolleAfdeling:Contactgegevens uitvoering
Contactpersoon:Aart van Kruistum
Telefoonnummer:06 3957 0622
E-mail:avankruistum@ebczorg.nlAfdeling:Contactgegevens beleid
Contactpersoon:Aart van Kruistum
Telefoonnummer:06 3957 0622
E-mail:avankruistum@ebczorg.nlAfdeling:Contactgegevens financiële administratie
Contactpersoon:Ria van Ramshorst
Telefoonnummer:06 3957 0618
E-mail:rvanramshorst@ebczorg.nlAfdeling:Contactgegevens voor cliënten
Contactpersoon:Zorgcoördinator
Telefoonnummer:0384552741
E-mail: