Nunspeet – Stichting Grip op je Leven – Lid van Combinatie zorgboerderijen Noord-Veluwe en Zeewolde

 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding tijdens werk
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag

Beschrijving

Momenteel ontvangen ongeveer 200 deelnemers met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD, PDD-NOS of hechtingsproblematiek zorg* bij Grip in Nunspeet of Harderwijk. De natuur en de aanwezigheid van dieren zijn kernelementen in de begeleiding. Middels de activiteiten wordt gewerkt aan vooraf opgestelde doelen en worden de mantelzorgers van de deelnemers ondersteund. “Deelnemer” omdat het vertrekpunt gelijkwaardigheid is en de aanpak focust op de mogelijkheden en de eigen kracht.

 


De rust van de natuur heeft een positieve uitwerking op mensen. Kinderen kunnen hun energie kwijt tijdens het buiten spelen en leren tegelijkertijd omgaan met andere kinderen. Voor kinderen die bij Grip begeleiding ontvangen is buiten spelen niet vanzelfsprekend. Bij Grip wordt met onafgebroken toezicht in een therapeutisch klimaat gewerkt aan het opdoen van positieve ervaringen en wordt de sociale en praktische zelfredzaamheid gestimuleerd.

 

 


Ook (jong) volwassenen met psychiatrische noden kunnen baat hebben bij buitenactiviteiten. Ze kunnen vaak de prestatiedruk vanuit de maatschappij niet goed aan en vinden balans en eigenwaarde door activiteiten en dagbesteding in de buitenlucht en met dieren. De omgang met (landbouw) huisdieren wordt ervaren als bijzonder zinvol omdat zij afhankelijk zijn van onze zorg. Naast dieren wordt er dagbesteding aangeboden in de zorggarage, groenonderhoud en bosbouw.


* Grip biedt Individuele begeleiding, Ambulante begeleiding, Groepsbegeleiding en Dagbesteding

Doelgroep

 • Psychiatrische aandoening
Organisatie: Harderwijk - Stichting Grip op je Leven
Adres: Eperweg 135
Postcode:
Plaats: Nunspeet