GGz Centraal

 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding tijdens werk
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL

Beschrijving

GGz Centraal richt zich, binnen het sociaal domein, op het bieden van begeleiding aan mensen met een psychiatrische- en/of psychosociale ondersteuningsvraag.

De ondersteuning kan bestaan uit:

 

Begeleiding individueel WMO Module gedrag

GGz Centraal biedt individuele specialistische begeleiding aan mensen met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregulerend vermogen. De begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid en het zelfstandig participeren. De begeleider richt zich op de cliënt zelf en op afstemming met, ondersteuning en versterking van mantelzorgers, familieleden of andere ondersteuners/ vrijwilligers. De “begeleiding individueel WMO module gedrag” is bedoeld voor mensen die zonder deze begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of zouden verwaarlozen.

Vanuit GGz Centraal kunt u gebruikmaken van een begeleider met specifieke ervaring en kennis op het gebied van psychiatrische- en gedragsproblematiek. Deze begeleiders zijn veelal  hbo geschoold, hebben jaren lange expertise in omgang met mensen met een psychiatrische stoornis. Soms is een intensieve vorm van begeleiding nodig. In deze situaties kan de begeleider gesprekken met u voeren en/of concreet hulp bieden bij het oplossen van problemen. Een begeleider stimuleert en helpt o.a. door middel van advies, voorlichting en coördinatie rondom het zo zelfstandig mogelijk wonen.

U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

 • het zoeken naar een zinvolle dag invulling,
 • het verwerken van (achterstallige) administratie en financiën,
 • het leren aangaan van nieuwe contacten
 • het leren omgaan met psychiatrische – of lichamelijke problematiek
 • het ondersteunen bij ernstige beperkingen waardoor gedragsproblemen ontstaan zoals : destructief-, dwangmatig-, lichamelijk agressief-, manipulatief- verbaal agressief-, grensoverschrijdend seksueel gedrag.
 • het verkrijgen van meer zelfregie en
 • het vergroten van deelname aan het maatschappelijk leven.

De begeleiding is afhankelijk van uw hulpvraag. In het ondersteuningsplan worden afspraken tussen de begeleider en u vastgelegd. Het ondersteuningsplan wordt (half)jaarlijks geëvalueerd. Het doel is er altijd op gericht dat u probeert zo veel mogelijk zelf te doen in het dagelijks leven, en dat u zich probeert te ontwikkelen in hetgeen u moeilijk vindt. Wanneer dit laatste niet meer lukt, streven we er samen met u naar om de situatie in elk geval zo stabiel mogelijk te houden door te onderzoeken hoe u zo min mogelijk hinder hebt van uw klachten.

 

Begeleiding individueel WMO

GGz Centraal biedt individuele begeleiding aan mensen gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid en het zelfstandig participeren. De begeleider richt zich op afstemming met, ondersteuning en versterking van mantelzorgers, familieleden of andere ondersteuners/ vrijwilligers.

Vanuit GGz Centraal kunt u gebruikmaken van een begeleider met specifieke ervaring en kennis op het gebied van verschillende psychiatrische problematieken. De begeleiders zijn veelal HBO geschoold en hebben jarenlange (verpleegkundige) ervaring in de psychiatrie. De begeleider kan gesprekken met u voeren en/of concreet hulp bieden bij het oplossen van problemen. Een begeleider stimuleert en helpt o.a. door middel van advies, voorlichting en coördinatie rondom het zo zelfstandig mogelijk wonen.

U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

 • het zoeken naar een zinvolle daginvulling,
 • het verwerken van (achterstallige) administratie en financiën,
 • het leren aangaan van nieuwe contacten
 • het leren omgaan met psychiatrische – of lichamelijke problematiek
 • het verkrijgen van meer zelfregie en
 • het vergroten van deelname aan het maatschappelijk leven.

De begeleiding is afhankelijk van uw hulpvraag. In het ondersteuningsplan worden afspraken tussen de begeleider en u vastgelegd. Het ondersteuningsplan wordt (half)jaarlijks geëvalueerd. Het doel is er altijd op gericht dat u probeert zo veel mogelijk zelf te doen in het dagelijks leven, en dat u zich probeert te ontwikkelen in hetgeen u moeilijk vindt. Wanneer dit laatste niet meer lukt, streven we er samen met u naar om de situatie in elk geval zo stabiel mogelijk te houden door te onderzoeken hoe u zo min mogelijk hinder hebt van uw klachten.

 

Begeleiding groep WMO Module gedrag

GGz Centraal biedt specialistische groepsbegeleiding aan mensen met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregulerend vermogen. De groepsbegeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid en het zelfstandig participeren. Dit vindt plaats in groepsverband, middels dagbesteding en arbeid. Vanuit GGz Centraal kunt u gebruikmaken van een begeleider met specifieke ervaring en kennis op het gebied van psychiatrische-  en gedragsproblematiek.

Veel mensen hebben als gevolg van psychische of psychiatrische problematiek moeite met het vinden van een goede daginvulling. De activiteitencentra en andere onderdelen van de dagbesteding van GGz Centraal gaan uit van de kracht van de cliënt en helpen die te ontwikkelen. Begeleiding kan zich richten op het aangaan van sociale contacten, het aanleren van dagstructuur tot leer/ werktrajecten en specifieke beroepsvaardigheden. GGz Centraal biedt op verschillende manieren en locaties, ondersteuning bij het vinden van dagbesteding of het vinden van werk:

 • Het organiseren van inloop activiteiten
 • Het bieden van recreatieve dagactiviteiten
 • Het bieden van arbeidsmatige dagactiviteiten
 • Toeleiden naar arbeidsmatige dagactiviteiten buiten GGz Centraal

Blijkt de groepsbegeleiding onvoldoende, dan komt cliënt voor individuele begeleiding of een combinatie van beide vormen van begeleiding in aanmerking.

 

Begeleiding groep WMO

GGz Centraal biedt groepsbegeleiding aan mensen gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid en het zelfstandig participeren. Dit vindt plaats in groepsverband, middels dagbesteding en arbeid. Vanuit GGz Centraal kunt u gebruikmaken van een begeleider met specifieke ervaring en kennis op het gebied van psychiatrische problematiek.

Veel mensen hebben als gevolg van psychische of psychiatrische problematiek moeite met het vinden van een goede daginvulling. De activiteitencentra en andere onderdelen van de dagbesteding van GGz Centraal gaan uit van de kracht van de cliënt en helpen die te ontwikkelen. Begeleiding kan zich richten op het aangaan van sociale contacten, het aanleren van dagstructuur tot leer/ werktrajecten en specifieke beroepsvaardigheden. GGz Centraal biedt op verschillende manieren en locaties, ondersteuning bij het vinden van dagbesteding of het vinden van werk:

 • Het organiseren van inloop activiteiten
 • Het bieden van recreatieve dagactiviteiten
 • Het bieden van arbeidsmatige dagactiviteiten
 • Toeleiden naar arbeidsmatige dagactiviteiten buiten GGz Centraal

Blijkt de groepsbegeleiding onvoldoende, dan komt cliënt voor individuele begeleiding of een combinatie van beide vormen van begeleiding in aanmerking.

 

Kortdurend verblijf WMO

Kortdurend verblijf omvat logeren in een andere omgeving dan het eigen woonadres. Binnen GGz Centraal wordt dit geboden binnen een van de beschermde woonvormen. De duur van het verblijf wordt per situatie bepaald. Kortdurend verblijf wordt ingezet ter ontlasting van de persoon die de gebruikelijke (mantel)zorg biedt.

Tijdens dit kortdurend verblijf wordt begeleiding en toezicht geboden aan de cliënt. Toezicht is gericht op het verlenen van ondersteuning, het preventief ingrijpen bij gedragsproblemen en het bieden van eventuele fysieke zorg.

Doelgroep

 • Psychiatrische aandoening

Doelgroep

 • Psychiatrische aandoening
Organisatie: GGZ Centraal
Adres: Veldwijk 75
Postcode: 3850 BA
Plaats: ErmeloAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Dhr. Bas-Jan Stoute
Telefoonnummer:06-10209482
E-mail:b.stoute@ggzcentraal.nlAfdeling:Accountmanager Wmo
Contactpersoon:Dhr. Jeroen van Nieuw-Amerongen
Telefoonnummer:06-13675561
E-mail:j.vannieuw-amerongen@ggzcentraal.nlAfdeling:Zorgbemiddeling (aanmeldingen)
Contactpersoon:
Telefoonnummer:0341-566301 / 0341-566837
E-mail:Zorgbemiddeling@ggzcentraalAfdeling:Facturatie
Contactpersoon:
Telefoonnummer:033-4609279
E-mail:zorgadministratie.fr@ggzcentraal.nl