GGz Centraal

 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding tijdens werk
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL

Beschrijving

GGz Centraal richt zich, binnen het sociaal domein, op het bieden van begeleiding aan mensen met een psychiatrische- en/of psychosociale ondersteuningsvraag.

 

De ondersteuning kan bestaan uit:

 

Begeleiding Individueel
Soms heb je een steuntje in de rug nodig als je vast dreigt te lopen in je leven. Dit kan bijvoorbeeld komen door psychische klachten, een moeilijke of verdrietige gebeurtenis, verslaving of geldproblemen. Het is dan belangrijk dat je in zo’n periode wat extra steun ontvangt uit je omgeving om (weer) meer grip op de situatie te krijgen.

 

Vanuit onze organisatie kunt u gebruikmaken van een wooncoach. Deze kijkt samen met u wat u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen en leven. Zo kunt u bijvoorbeeld hulp krijgen bij het zoeken naar een zinvolle daginvulling, het verwerken van achterstallige administratie en financiën, het leren aangaan van nieuwe contacten en/of het op een zo goed mogelijke manier leren omgaan met eventuele psychische- of lichamelijke beperkingen die u ervaart. Ook wordt er samen met u onderzocht waar uw krachten en capaciteiten liggen, welke u kunnen helpen bij deelname aan het maatschappelijk leven.

 

Soms is een luisterend oor voldoende om u op bovengenoemde gebieden te ondersteunen. Maar soms is er ook een intensievere vorm van begeleiding nodig. In deze situaties kan de wooncoach gesprekken met u voeren en/of concreet hulp bieden bij het oplossen van problemen. Een wooncoach stimuleert en helpt o.a. door middel van advies, voorlichting en coördinatie rondom het zo zelfstandig mogelijk wonen.

 

De begeleiding die de wooncoach biedt is afhankelijk van uw hulpvraag. In het ondersteuningsplan worden afspraken tussen de wooncoach en u vastgelegd. Het ondersteuningsplan wordt (half)jaarlijks geëvalueerd. Het doel is er altijd op gericht dat u probeert zo veel mogelijk zelf te doen in het dagelijks leven, en dat u zich probeert te ontwikkelen in hetgeen u moeilijk vind. Wanneer dit laatste niet meer lukt, streven we er samen met u naar om de situatie in elk geval zo stabiel mogelijk te houden door te onderzoeken hoe u zo min mogelijk hinder hebt van uw klachten.

 

Dagbesteding en arbeid (begeleiding groep)

 

Veel mensen hebben als gevolg van psychische of psychiatrische problematiek moeite met het vinden van een goede daginvulling. De activiteitencentra en andere onderdelen van de dagbesteding van GGz Centraal gaan uit van de kracht van de cliënt en helpen die te ontwikkelen. In onze kennis, kunde en bejegening zijn wij vooral afgestemd op mensen die psychische beperkingen hebben.

 

GGz Centraal biedt hen, op verschillende manieren en locaties, ondersteuning bij het vinden van dagbesteding of het vinden van werk:

 

 • Het organiseren van inloop activiteiten
 • Het bieden van niet arbeidsmatige activiteiten
 • Het bieden van arbeidsmatige dagactiviteiten
 • Toeleiden naar arbeidsmatige dagactiviteiten buiten GGz Centraa

 

De begeleiding is individueel gericht al vinden er ook groepsactiviteiten plaats. Begeleiding kan zich richten op het aangaan van sociale contacten, het aanleren van dagstructuur tot leer/ werktrajecten en specifieke beroepsvaardigheden.

Doelgroep

 • Psychiatrische aandoening
Organisatie: GGz Centraal
Adres: Veldwijk 75
Postcode: 3850 BA
Plaats: ErmeloAfdeling:Secretariaat WMO
Contactpersoon:Mw. W Polak
Telefoonnummer:0341-566568
E-mail:w.polak-vanloenen@ggzcentraal.nlAfdeling:Uitvoer
Contactpersoon:
Telefoonnummer:0341-566301
E-mail:zorgadministratie@ggzcentraal.nlAfdeling:Financiele administratie (zorgadministratie)
Contactpersoon:
Telefoonnummer:033 4609 751
E-mail:zorgadministratie.fr@ggzcentraal.nlAfdeling:Cliënten
Contactpersoon:
Telefoonnummer:0341 566301
E-mail: zorgbemiddelingveluweenveluwevallei@ggzcentraal.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Dhr. H Schouten
Telefoonnummer:
E-mail:h.schouten@ggzcentraal.nlAfdeling:Accountmanagement zorgverkoop
Contactpersoon:Mw. A Leentjes
Telefoonnummer:
E-mail:a.leentjes@ggzcentraal.nl