EBC Zorg

 • Begeleiding tijdens werk
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)

Beschrijving

Gericht op herstel, goede zorg, het ontdekken en benutten van de talenten en mogelijkheden. Zestig gepassioneerde medewerkers van het EBC team vormen een flexibele en van harte gemotiveerde organisatie die van opvang en begeleiding van kwetsbare mensen hun werk maken. Het EBC helpt mensen weer een eigen plek te vinden in de samenleving. Indrukwekkend hoeveel mogelijkheden mensen hebben om te herstellen en weer zin te krijgen om te leven, te werken, relaties aan te gaan. Het EBC is gericht op dat herstel, met goede zorg en met het ontdekken en benutten van de talenten en mogelijkheden van onze cliënten. Het EBC doet dat samen met welzijnsinstellingen, vrijwilligers, kerken en met de overheid om de beste zorg te kunnen leveren voor onze cliënten. Onze identiteit steken we niet onder stoelen of banken. Iedereen mag weten dat de EBC-medewerker door zijn of haar geloof extra gemotiveerd wordt om topkwaliteit te bieden. De kwaliteit uit zich bijvoorbeeld in partnership, cliëntparticipatie, goede methodieken en kwaliteitssystemen, maar ook: letten op de grenzen van je eigen deskundigheid. ‘Leef!’ Dat wensen we iedereen toe. Toch kan het mensen door moeilijke omstandigheden aan levenslust of levenskracht ontbreken. Gelukkig kunnen we elkaar dan helpen. Om het met een zin uit de Bijbel te zeggen: ‘Niemand leeft voor zichzelf alleen.’ Daar maken we bij het EBC ons werk van…

 

LOCATIES
Het EBC levert zorg in Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde.

 

24-UURS ZORG
Opvang voor mensen die psychiatrische problemen ervaren zoals depressiviteit, AD(H)D, trauma’s, borderline en autisme. Cliënten beschikken 24 uur per dag over zorg. Persoonlijke begeleiding op maat . Structuur en steun wordt geboden. De bewonersgroep kan een oefenplek zijn om persoonlijke doelen (bijv. groei en ontwikkeling of stabilisatie in een veilige omgeving) te realiseren. Alles gericht op het hervinden van een passende plek in de maatschappij.

 

BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN
Mensen die huisvestingsproblemen hebben, gecombineerd met andere ingewikkelde problemen op het gebied van: wonen, werken, sociale contacten, financiën, psychisch functioneren, dagbesteding, bij het zelfstandig worden. Het EBC biedt een zelfstandig appartement (met eigen douche, toilet en keuken). De woonplekken zijn verbonden aan de Dak-en Thuislozenzorg-keten in de regio; de begeleiding is gericht op zelfstandig wonen buiten het EBC.

 

BEGELEIDING THUIS
Begeleiden van mensen in hun eigen omgeving. Onze focus ligt op het versterken van de zelfredzaamheid en zo gewoon mogelijk meedoen. Soms zijn we ook ‘verbinder’ en de spin in het web voor verschillende betrokkenen en hulpverleners rondom de hulpvrager. De EBC-medewerker is speciaal geschoold en ervaren in de hulpverlening in hele ingewikkelde (multiproblem) situaties: LVB, GGZ, verslaving, bijzonder gedrag, problematische verzamelaars. Indien mogelijk steekt het EBC in op begeleiding (basis). Wanneer de problematiek zo complex is dat er ervaren Hbo-opgeleide medewerkers nodig zijn biedt het EBC ook begeleiding met de component gedrag.

 

DAGBESTEDING
Veilig en gestructureerd aan de slag op een van de moderne dagbestedingslocaties van het EBC met een breed aanbod van werkprojecten. Een positieve en rustige werkomgeving om nieuw zelfvertrouwen op te doen, ritme op te bouwen, de thuissituatie te ontlasten en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Afgestemd op persoonlijke behoeften en mogelijkheden en met persoonlijke begeleiding.

 

BEGELEIDING TIJDENS WERK
Kwetsbare burgers ondersteunen bij het werken om zo de beste voorwaarden te scheppen:
– voor het succesvol ingroeien in een bedrijf
– om een vast arbeidscontract te krijgen
– om op de werkvloer draagvlak en steun van collega’s te krijgen

 

We helpen mensen vanaf 17 jaar die door persoonlijke problemen geen werk hebben op gebied van arbeidstoeleiding, re-integratie en jobcoaching in het gebied tussen Putten – Dronten – Zwolle – Apeldoorn. Het EBC beschikt zelf over meerdere werkprojecten. Er zijn aantrekkelijke regelingen voor werkgevers.

 

De zorg en hulp bieden wij ook met zorgverleners van
- Stichting Je Maintiendrai
– Grip op je leven, Harderwijk
– Grip op je leven, Nunspeet
– Annerie Doornweerd, opruimcoach
– Omega Zorg
– Opruimadvies Klazien Tempelaar
– Stichting de Basisz

Doelgroep

 • Psychiatrische aandoening
Organisatie: EBC Zorg
Adres: Vaarbekerweg 7
Postcode: 8084 PT
Plaats: ’t HardeAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:Frank Janse
Telefoonnummer:030-6357500
E-mail:fjanse@ebczorg.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:Ria van Ramshorst
Telefoonnummer:0639570618
E-mail:rvanramshorst@ebczorg.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Daniëlle Hebbink - van Vliet
Telefoonnummer:0306357500
E-mail:contractbeheer@profilazorg.nlAfdeling:voor clienten
Contactpersoon:Colinda van Vliet
Telefoonnummer:0306357500
E-mail:cvanvliet@profilazorg.nl