Bakkerij en Lunchroom Uniek – Careander

 • Begeleiding groep Wmo
 • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
 • HH1 schoonmaakondersteuning
 • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
 • HH2 huishoudelijke ondersteuning
 • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding tijdens werk
 • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Kortdurend verblijf Wmo 2015
 • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
 • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
 • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag
 • Begeleiding individueel Wmo

Beschrijving

LET OP: Bakkerij Uniek is een onderaannemer van Careander. Facturatie en toeleiding cliënt gaat via Careander.

 

Het aanbod van maatwerkvoorziening

We geven begeleiding aan (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. In geval van beperking door NAH of van psychiatrische aard, zijn er na overleg ook mogelijkheden tot plaatsing in ons bedrijf. De medewerkers worden professioneel begeleid op de dagbestedingsplek die ze binnen het bedrijf krijgen en nemen zo, ieder naar eigen mogelijkheden, deel aan de maatschappij.

 

De wijze van uitvoering van ondersteuning. 

De medewerkers worden persoonlijk begeleid door onze begeleidend verkoopmedewerkers. Zij hebben een afgeronde zorgopleiding en zijn zodoende bevoegd deze begeleiding te

geven en verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit en veiligheid. Het begeleidingstraject

 

1: Intake gesprek

Dit is een oriënterend gesprek.

We bekijken wat de zorgvraag is en wat de wensen van de aanmelder zijn. Daarnaast geven we aan wat we in de begeleiding kunnen bieden en schatten we in of onze organisatie de

expertise en mogelijkheden heeft om aan de individuele zorgvraag te voldoen en of we een passende werkplek beschikbaar hebben. We vinden het belangrijk dat de medewerker zich

veilig voelt op de werkplek en past in het team. Ook wordt besproken hoeveel en welke dagdelen wenselijk en beschikbaar zijn.

 

2: Proefperiode

Als beide partijen akkoord gaan, starten we met een proefperiode van 6 weken. Deze periode wordt gekenmerkt door kennismaking en het wennen aan de nieuwe situatie. Er

wordt een afspraak gemaakt om na de proefperiode te evalueren of de zorgbehoefte van de medewerker en begeleidingsmogelijkheden van Uniek inderdaad op elkaar aansluiten. In het

evaluatiegesprek worden samenwerkingsafspraken zo nodig bijgesteld. Mocht Uniek geen passende plek voor de medewerker blijken te zijn, dan stopt de verdere samenwerking. Blijkt

de medewerker wel goed op z’n plek te zijn, dan wordt er een persoonlijk plan opgesteld.

 

3: Opstellen van persoonlijk plan in samenwerking met medewerker en netwerk

De medewerker krijgt een persoonlijk begeleider die het begeleidingsproces bewaakt en aanspreekpunt is voor het eventuele netwerk.

De persoonlijk begeleider legt samen met de medewerker en, indien van toepassing, het netwerk, vast wat de doelen en de begeleidingsbehoefte zijn. Sociale vaardigheden, doelen

ter ontwikkeling en versterking van de persoonlijkheid, maar ook vaardigheden die vallen onder de beroepsgroepen van ons bedrijf, kunnen in dit persoonlijk plan als doelen

opgenomen worden. Ook worden afspraken ten aanzien van evaluatie en bespreking van het leerproces vastgelegd. Dit plan wordt schriftelijk vastgelegd door de persoonlijk begeleider. Het persoonlijk plan is een ondersteunend hulpmiddel en leidraad in het begeleidingsproces.

 

4: Vaste evaluatiemomenten

Aan de hand van het persoonlijk plan zullen de doelen geëvalueerd worden. Er wordt bekeken of de doelen bereikt zijn, aangepast dienen te worden of nieuwe doelen opgesteld

kunnen worden. Deze evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd en in een persoonlijk gesprek besproken met de cliënt en indien nodig met zijn of haar netwerk. Afhankelijk van de

persoonlijke doelen en rekening houdend met de problematiek wordt ook vastgelegd met welke regelmaat deze doelen geëvalueerd zullen worden.

 

Onderscheidende organisatiekenmerken

– Klein bedrijf: korte lijnen, snel handelen

– Individueel maatwerk

– Persoonlijk

– Samenwerkingsgericht met andere professionals, netwerk, organisaties of derden.

– Unieke combinatie van zelfstandig bedrijf en dagbesteding: zorg, werk en

dagbesteding zonder afhankelijkheid van een organisatie.

– Daadwerkelijk gebleken persoonlijke groei, veilige omgeving: medewerkers fleuren op en

komen tot ontwikkeling.

–Medezeggenschap voor iedere medewerker

Organisatie: Bakkerij en Lunchroom Uniek
Adres: Stationslaan 20
Postcode: 8071 CM
Plaats: NunspeetAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:Hans Oosterink
Telefoonnummer:0341 467820
E-mail:h.oosterink@careander.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:Lucinda van Dijk
Telefoonnummer:0341 467820
E-mail:l.vandijk@careander.nlAfdeling:Financiële administratie
Contactpersoon:Erik Bouw
Telefoonnummer:0341 467820
E-mail:e.bouw@careander.nlAfdeling:Versturen van meldingen
Contactpersoon:Zorgloket
Telefoonnummer:0341 467820
E-mail:zorgloket@careander.nl