A tot Z Begeleiding – Lid van Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland

  • Begeleiding individueel Wmo
  • Begeleiding tijdens onderwijs 18+
  • HH3 Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding
  • HH1 schoonmaakondersteuning
  • HH2 huishoudelijke ondersteuning
  • Begeleiding groep Wmo Module ondersteuning bij ADL
  • Begeleiding tijdens werk
  • Opslag vervoer rolstoel bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
  • Kortdurend verblijf Wmo 2015
  • Begeleiding individueel Wmo Module ondersteuning bij ADL
  • Opslag vervoer bij begeleiding groep (heen- & terugreis)
  • Begeleiding groep Wmo Module gedrag
  • Begeleiding groep Wmo
  • Begeleiding individueel Wmo Module gedrag

Beschrijving

A tot Z begeleiding is er voor (jong) volwassenen die er zelf even niet meer uitkomen en bieden ondersteuning op verschillende leefgebieden. Het doel van de ondersteuning en begeleiding is toewerken naar een zo zelfstandig mogelijk en zinvol bestaan.
A tot Z begeleiding richt zich op de persoonlijke mogelijkheden en competenties van de persoon. Ook wordt er tijd en aandacht besteed aan de dingen die minder goed gaan. Wij bieden ondersteuning en begeleiding juist op de momenten dat u het zelf even niet kunt. Ook bieden wij praktische ondersteuning en begeleiding bij het aanleren van vaardigheden en het omgaan met problemen.

Wij geloven erin dat ieder mens met de juiste aandacht en ondersteuning een zinvol bestaan kan leiden. En hierdoor binnen zijn of haar mogelijkheden kan participeren in de maatschappij. Dit vraagt om maatwerk, want voor ieder mens ziet dit er anders uit. Onze hulpverlening kenmerkt zich doordat wij naast u staan tijdens het hulpverleningstraject en wij concrete adviezen geven over wat u met uw hulpvragen kunt doen.
Samen met u kijken wij naar uw wensen en mogelijkheden.
Tevens kunnen wij u de weg wijzen in het ruime en diverse zorg- en welzijnsaanbod binnen de verschillende gemeenten en regio’s. Wij geven passende, concrete en doelgerichte adviezen op diverse leefgebieden over de mogelijkheden die er voor u zijn.

A tot Z begeleiding is een kleine organisatie die veel waarde hecht aan transparantie, betrouwbaarheid en samenwerking in de meest brede zin van het woord. Wij streven naar een gelijkwaardig contact met cliënten, gemeenten en andere zorgaanbieders. Samenwerken en de verbinding zoeken staan bij ons voorop, omdat niemand in staat is alles alleen te doen. Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen met anderen. Hierdoor kunnen wij uiteindelijk de cliënt zo goed mogelijk adviseren, begeleiden en indien nodig doorverwijzen.

Organisatie: A tot Z Begeleiding
Adres: De Koningshof 80
Postcode: 8255 DD
Plaats: SwifterbantAfdeling:Uitvoering
Contactpersoon:M.I. Boere / G. Van de Schootbrugge
Telefoonnummer:06 40028696
E-mail:info@atotzbegeleiding.nlAfdeling:Beleid
Contactpersoon:A.J.J. Goessen
Telefoonnummer:0341785227 / 0651148009
E-mail:info@czmn.nlAfdeling:Contactgegevens financiële administratie
Contactpersoon:A.J.J. Goessen
Telefoonnummer:0341785227 / 0651148009
E-mail:info@czmn.nlAfdeling:Contactgegevens voor cliënten
Contactpersoon:M.I. Boere / G. Van de Schootbrugge
Telefoonnummer:06 40028696
E-mail:info@atotzbegeleiding.nl